ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជុំវិញ​ពិភពលោក ជាមួយ​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ RFI ខេមរភាសា

 
ស្តាប់ ថតទុក Podcast
 • 00h00 - 01h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 27/11 00h00 GMT
 • 12h00 - 13h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 26/11 12h00 GMT
 • 06h00 - 07h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 26/11 06h00 GMT
 • 00h00 - 01h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 26/11 00h00 GMT
 • 12h00 - 13h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 25/11 12h00 GMT
 • 06h00 - 07h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 25/11 06h00 GMT
 • 00h00 - 01h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 25/11 00h00 GMT
 • 12h00 - 13h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 24/11 12h00 GMT
 • 06h00 - 07h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 24/11 06h00 GMT
 • 00h00 - 01h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 24/11 00h00 GMT
 • 12h00 - 13h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 23/11 12h00 GMT
 • 06h00 - 07h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 23/11 06h00 GMT
 • 00h00 - 01h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 23/11 00h00 GMT
 • 12h00 - 13h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 22/11 12h00 GMT
 • 06h00 - 07h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 22/11 06h00 GMT
 • 00h00 - 01h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 22/11 00h00 GMT
 • 12h00 - 13h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 21/11 12h00 GMT
 • 06h00 - 07h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 21/11 06h00 GMT
 • 00h00 - 01h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 21/11 00h00 GMT
 • 12h00 - 13h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 20/11 12h00 GMT
 • 06h00 - 07h00 TU
  កម្មវិធីព័ត៌មាន 20/11 06h00 GMT
RSS ព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយ ព័ត៌មាន​ ២៤ម៉ោងចុងក្រោយ
បទយកការណ៍
ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានិងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយ​ទាំងអស់
រៀនភាសាបារាំង
 
សូមអភ័យទោស យើងមិនអាច​ភ្ជាប់​ទៅ​ទំព័រ​ដែល​លោកអ្នក​ស្នើសុំ​បានទេ